CENÍK


CENÍK PRONÁJMŮ

 Místnost – služba  Nečlenové  Členové
 místo v OpenSpace  1.000,- Kč/měsíc
 early-bird sleva – 2 000 ,- Kč/3 měsíce  (= 1 měsíc zdarma)
 pronájem rohové jednací místnosti  300 ,- Kč/hod  50%
 pronájem zrcadlová jednací místnost +  OpenSpace   400,- Kč/hod  50%